Rohanunk a forradalomba

21

„De bőrünk alól kisüt lobogva
Már vérünk, e bús, mindeddig lomha.
Csönd van, mintha nem is rezzennénk
S rohanunk a forradalomba.”

Ady Endre: Rohanunk a forradalomba

Álmot láttam. A haladás híveinek mély és jogos elkeseredése egyre többeket ragadtat forradalmi jóslatokra. Különösen így november 7-hez közeledve. Nincs ezen mit csodálkozni. Az elnyomás oly súllyal nehezedik a budapesti belvárosra, hogy az már elviselhetetlen, és nem látszik más kiút, mint fegyveresen eltörölni Orbánbasit és rendszerét. Efféle híreket olvastam este és a bőséges vacsora, valamint az intellektuális izgalom oldására elfogyasztott vörösborok hatására álomba merültem.

Álmomban a belvárosi transzszegények forradalmát láttam felűről, mert egy magas sziklához voltam bilincselve, mint Prométheusz. Szerencsére a májam – a hosszú élet során elfogyasztott borok hatására – a sasnak nem kellett, így viszonylag nyugalmasan szemlélhettem az eseményeket.

A forradalmi előkészületeket a munkás-paraszt, szociológia-feminizmus, ének-filmesztétika és gendertanszéki küldöttek első kongresszusán végzik el a Gólya presszóban. Itt Juhász Peti gyújtó hangú beszédet mondott a forradalom távollévő vezetője nevében. (Hogy ki ez a vezér, azt csak később döntik el, Bokros Lajos javaslatára 500 nap múlva, de majd antedatálják.) A helyzet súlyosságát érzékeltetendő Alföldi Róbert bejelenti, hogy amennyiben elbukik a forradalom, ő feleségül megy Vidnyánszky Attilához. A bejelentést – annak súlyához méltóan – vérfagyasztó csend követi. Ugyanakkor Paprika Kinga megígéri, hogy a sikeres forradalmároknak megmutatja fedetlen kebleit. Ezt a kezdeményezést – tapintatosan, indoklás nélkül – a küldöttek leszavazták.

Az eseményen elhatározták azt is, hogy fanatikusokból öngyilkos osztagokat hoznak létre. Az „öngyilkos” jelző itt a közönség esetleges türelmetlen megnyilvánulásaira utal. Ezek az osztagok aztán az ország bármely pontján hajlandóak multikulturális performansz keretében felolvasni a „Buzi vagyok, nem turista” című programot. A multikulturalitást ez esetben azt jelenti, hogy minden osztagban lesz egy transz-néger, de miután ez ránéztéből nem tűnik ki, elől-hátul felirattal látják el az illetőt. Végezetül a küldöttek elénekelték a „Ha én rózsa volnék” kezdetű indulót Konc Zsuzsa szakmai irányítása mellett.

Másnap a forradalom kitörést – stílszerűen – az A-38 hajó ágyúlövése jelezte. A hajón ágyú ugyan nincs, de hát – mint tudjuk – az Auróra sem lőtt annak idején, pedig azon még ágyú is volt, mégis híressé válhatott.

A forradalmárok, az adott jelre, körülvették és megrohamozták a parlament épületét, a siker hatására Komáromy Gergő felmászott egy kéményre és gitározott. A támadást nagyban elősegítette a bent tartózkodó baloldali képviselők alkotta ötödik hadoszlop is, akik kitették a büfére a „Zárva” táblát, kiürítve ezzel az épületet. A bambaságból ottmaradt fideszeseket foglyul ejtették és felszólították a lemondásra. Hogy ennek nyomatékot adjanak, forradalmi kegyetlenséggel leborotválták Kövér Laca bajuszát. Rogán Antal azonban helikopteren elmenekült. A legelszántabb forradalmárok – biztos, ami biztos – a kupolateremben a Szent Koronához láncolták magukat, „Ezt sem úsztatjátok többet!” felkiáltással. A jobbikos képviselők státusza bizonytalan lévén bezárták őket a babaszobába.

A felkelők bejelentették a forradalmi munkás-paraszt, izé…  ELTE-Tátika-CEU kormány megalakulását. A kormánylistát később ígérték közzétenni, de kikötötték, hogy legalább öt nő, két buzi, egy migráns és két Down-szindrómás lesz benne, valamint a pozitív diszkrimináció jegyében Kunhalmi Ágnes. Valószínűsítették, hogy az egészségügyi tárcát Sándor Mária, fekete ruhás nővér kapja, aki ez alkalomból megígérte, hogy minden forradalmárnak ingyenesen ad beöntést. Bokros Lajos jelentkezett pénzügyminiszternek az „Ezt nektek, nem nyugdíjat!” című 2850 oldalas gazdasági programjával.

Az új vezetés bejelentett néhány sürgős, a helyzetre tekintettel halaszthatatlan intézkedést:

  1. A Szent István-bazilikában lévő Szent Jobbot kicserélték – a Károlyi Mihály exhumálásával beszerzett – Szent Balra.
  2. Intézkedést ígértek arra nézvést, hogy a Szent Koronát – mint klerikális szimbólumot – eltávolítják és helyébe, a baloldali körökben népszerű Jemeljan Ivanovics Pugacsov bakancsát állítják ki, hogy kapcával, vagy anélkül arról később születik döntés.
  3. A soviniszta Feszty-körképet is eltávolítják ígérték és helyébe egy ismeretlen festő „A magyarok kimenetele” című nonfiguratív műve kerül.
  4. A közintézmények illemhelyeiről rendeletileg eltávolítják a „Hölgyek”, illetve „Urak” feliratokat, helyettük egységesen az „Ahogy tetszik” tábla kerül.

Este pedig a forradalmárok megtekintették az Alföldi vezette Nemzetiben Schilling Árpád-Komáromy Gergő „Béla a kun” című rockoperáját, melyben kiderült, hogy köpcös, rossz arcú főhőse tulajdonképpen érzékeny, jóindulatú ember volt.

Valahol itt éreztem azt álmomban, hogy ennél a sas is jobb lenne. Ekkor csörgött az óra. Felnyitottam  a szemet, tök sötét volt, de tudtam, hogy reggel van és én felébredtem. Régen örültem ennek ennyire.