Az emberkísérletekről II.

12

„Nem állíthatjuk-e, ó, Adeimantosz, a legszebb alkatú lélekről is, hogy rossz neveléstől különösen gonosszá lesz?….Hiszen gyenge természettől nem telik ki sem nagy jóság, sem nagy gonoszság.”  Platón: Az állam Mielőtt tovább haladnánk a nevelési „kísérletek” taglalásában, némi fogalmi okoskodás következik, miután magának a kísérletnek a jelentése furcsa átalakuláson ment keresztül és teljesen – mondhatni – […]