„A mi missziónk a rombolás, nem az építés.”

5

Valaha régen, mikor Európa még jobb passzban volt, nem volt szükségünk import terroristákra. Volt nekünk saját is méghozzá gazdagon. Ott voltak a baloldali, ideológia-alapú mozgalmak, mint a RAF (Rote-Armee-Fraktion) Németországban, a „Vörös brigádok” Olaszországban, az Action directe Franciaországban és így tovább. Voltak azután az etnikai-vallási alapú terroristák, mint az IRA vagy az ETA.

Szép idők voltak, ekkoriban még érvényesült a szent lokalitás, csak helyben készített terroristákat foglalkoztattunk a leghaladóbb zöld gondolatok nevében. Mára eltunyultunk és szégyenszemre importra szorulunk. Ebből is.

Az ideológiai alapon álló baloldali mozgalmak egyszerűen elhaltak, mert követeléseik többnyire az EU hivatalos ideológiájává váltak, amint egykori harcosaik pedig az EU jelenlegi vezetői lettek.

Ebben az értelemben persze nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy a derék saját terroristáink győztek, ezt azonban nem mondjuk, mert furcsán hatna. Mindenesetre érdekes elgondolkodni azon, hogy anno a terrorizmust is eszközei közé soroló győztes baloldal hogyan tette lehetővé, mi több: szükségszerűvé ezt az új, mai dzsihádot.

A brüsszeli merénylet – szokás szerint – elszabadította a haladó értelmiség magyarázókedvét. Még le sem estek a felrobbantott belgák, mikor megjelentek az első, aggódó hangú cikkek a terjedő iszlamofóbia és a még rettenetesebb „általánosítás” ellen. A hozzám hasonlóak számára – akik rég leszámoltak illúzióikkal a haladó értelmiség észérvekkel történő meggyőzése kapcsán – ez ugyanúgy nem meglepő, mint maga a merénylet ténye. Ha bárhol Európában mohamedánok felrobbantanak, lelőnek, megerőszakolnak, kirabolnak valakiket, akkor – mint Pavlov kutyájának a nyála – elerednek libsi könnyek a rút „általánosítás” és „összemosás” miatt. Mivel ők amúgy az értelem és racionalitás bajnokai, eme sirámok úgynevezett „érvek” segítségével adják elő. Ezek nem túl széles spektrumot ölelnek fel (mindig ugyanazokat a hülyeséget mondják) így könnyen áttekinthetjük őket, mint tesszük ez most alább.

Az első ilyen érv, hogy mikor mérgesek leszünk, ha felrobbantanak bennünket, akkor azt tesszük, amit az ISIS akar, tehát az ellenség terveinek megfelelően járunk el. Ami nyilván nem kívánatos ugyebár, ne legyünk tehát mérgesek.

A győzelem ezek szerint az, ha vidáman robbanunk fel.

Ez az „érv” rejtett módon tartalmazza azt a feltételezést, hogy ők, vagy bárki más, tudják, mit akar az ISIS. Szerintem az ISIS semmi mást nem akar, mint erőszak és rablás útján uralkodni nyomorult alattvalóik és azok kecskéi felett, annak minden szórakoztató mellékkörülményével együtt. Európában pedig azért robbantanak, hogy láttassák magukat és újabb harcosokat toborozzanak az itt élő mohamedán csőcselék harciasabb tagjai közül.

Van egy Jászberényi nevű, aki még a többieknél is pontosabban tudja, mit akar az ISIS. Szerinte „Azt akarják ezek a hulladékok ugyanis, hogy annyira féljünk, hogy vallásháborút robbantsunk ki Európában, hogy ártatlan muszlimok százezreit hurcoljuk meg, diszkrimináljuk, alázzuk meg emberi mivoltukban. Ezzel tudnak maguknak embereket toborozni.” Na most. Egyrészt, ha a robbantásokból vallásháború lesz, akkor azt nem mi robbantottuk ki, hanem ők. Másrészt, ha vallásháború lesz, akkor biztosan nem tudnak embereket toborozni, tudniillik nem lesz kik közül toborozni.

Egy igazán jól sikerült vallásháborúban ugyanis csak győztesek vannak és halottak. Így volt, így lesz.

Ha már a feltételezéseknél tartunk. Tegyük fel – mert feltenni bármit lehet – hogy az ISIS pontosan ismeri az európai libsik gondolkodását – már ha van nekik olyan. Ekkor arra juthatunk, hogy azért robbantanak, hogy a nevezettek rinyáló cikkeket írjanak és könnyek között követeljék még több migráns beengedését, és mivel hatalmon is ők vannak, még többet be is engednek. Így nem mi – akik szigort szeretnénk – hanem liberáltak azok, akik a mohamedánok tervei szerint járnak el.

Na ugye. Tetszőleges, semmivel nem bizonyítható feltételezésekből kiindulva úgyszintén tetszőleges végkövetkeztetésekhez juthatunk. Csak éppen értelmük nincs.

A másik gyakori „érv”, hogy a migránsoknak igen kis százaléka robbant, a terroristák többsége másod- vagy harmadgenerációs bevándorló. Ebből számomra több dolog is következik. Az első az, hogy ez esetben már a nagyszüleit is kár volt beengedni. A második, hogy akik most jönnek, azoknak is lesznek másod- vagy harmadgenerációs utódai, tehát ezeket is kár beengedni.

Harmadszor pedig ez így sokkal ijesztőbb, mintha mindent az újak csinálnának, mert azt jelenti: bármeddig élnek közöttünk, sohasem bízhatunk meg bennük.

Itt vannak azután a tömegével látható videók, bejegyzések, propagandafilmek, egyebek, melyeken megvadult mohamedánok Iszlám Angliáról, vagy Oszmán Germániáról ábrándoznak. Ilyenkor a sok lökött azt mondja: néhány nekivadult suhanc tetteiből nevetséges következtetéseket levonni. Roppant érdekes, hogy mikor néhány nekivadult suhanc például beöltözik oroszlános lajbiba és felvonul, akkor nem ezt mondják, hanem nácizmusról, meg világvégéről sikoltoznak. Pedig hát suhanc, suhanc. Persze nem mindegy, milyen színű…

Fel szokott merülni az is, hogy mindenféle egyezmények, nyilatkozatok, törvények és mifenék írják elő, hogy hülyén viselkedjünk, tehát hogy az észérvek ellenére tömegével importáljuk ezeket a szerencsétleneket. Szeretném megjegyezni, hogy mindezeket pontosan olyan emberek írták, gondolták, mint mi magunk, nem örök érvényűek hát. Hogy valami érdekeset mondjak, az ENSZ alapító okiratát az a Jan Smuts szövegezte, aki bevezette az apartheidet Dél-Afrikában. Ahogyan nekik joguk volt meghozni ezeket törvényeket, úgy nekünk jogunk van megváltoztatni őket, ha úgy véljük, hogy már nem szolgálják az érdekeinket.

Ma már a leghülyébbeket kivéve, mindenki tudja, sőt el is ismerik sokan, hogy háború van. Szun-ce a jeles kínai hadvezér azt tanácsolja, hogy soha ne abból induljunk ki, hogy szerintünk mit akar az ellenség, mert azt általában nem tudhatjuk, hanem abból, hogy amit tudomásunk szerint meg tud tenni, azt meg is teszi. A mohamedánok meg tudják tenni, hogy migránsokkal és köztük terroristákkal árasszák el Európát, káoszt és villongásokat okozva, mert ők a zavarosban tudnak igazán halászni. A mi vezetőink, akik oly sok romantikus időt töltöttek a címadó Bakunyin idézet szellemében, szívesen látják, őket mert remélik lerombolják helyettük is a gyűlölt „keresztény” Európát.

Világunkat tényleg a hülyeség fogja elveszejteni.