Doppelgänger-parlament

38

„Az álmok síkos gyöngyeit
szorítsd, ki únod a valót:
hímezz belőlük
fázó lelkedre gyöngyös takarót.”

Babits Mihály: Húnyt szemmel…

A Doppelgänger szónak – bár elterjedten használják – valójában roppant sokrétű jelentése van. Nagyjából úgy fordíthatjuk le, hogy a Doppelgänger valakinek a másik, kifordított énje, mely időnként elszabadul, mi több az eredeti fejére nő. Megjelenése többnyire rosszat jelent, az eredeti ember elmeállapotát tekintve. Szép irodalmi példája Dosztojevszkij „Golyadkin úr hasonmása” című remekműve. Némileg zavaros jelentése ellenére – vagy éppen azért – nekem ez jutott eszembe a haladás híveinek legújabb terveit olvasván.

Mint megtudhattuk, a magyar ellenzék, nem szűnő buzgalommal, ismét gondoskodni kíván a szórakozásunkról. Ezúttal a március 15-i ünnepet szemelték ki időpontul, ami észszerű döntésnek tűnik, hiszen akkor igen sokan lesznek majd az utcákon és mindenkire rá lehet fogni, hogy az ő felhívásukra mászkál ott. Többféle műsorral is készülnek a buzgó szervezők, melyek mindegyike természetesen teljesen spontán, a nép pillanatnyi ötletéből adódó lesz akkor, ha megfelel az előzetesen megírt forgatókönyvnek.

A tervek szerint lesz ott minden. Élőlánc, jattolás a választókkal, zene, tánc és más vigasság.

A legérdekesebb, ám roppant enigmatikus ötlet az, hogy az élőlánc résztvevői álltukban krétával körberajzolják a talpukat. Ez tán az ökológiai lábnyom mintájára, a politikai lábnyomukra utal, mert az is túl nagy. Vagy egy lúdtalpbetét gyártó beszállt a szponzorok közé és marketing-kutatást akar folytatni. Ki tudja?

A legfontosabb műsorszám azonban az leend, mikor a spontán forgatókönyv alapján kijelölt, teljesen  önkéntes „civilek” felolvassák az új 12 pontot, mely azt tartalmazza, hogy mit kíván a magyar nemzet a Nagykörúton belül. (A többi nem számít.) Ennek tartalma még nincs készen, de legyünk teljesen nyugodtak, füstölnek a szinapszisok a haladó gondolatgyárakban. Ezután a pártok felesküsznek e pontokra és megfogadják, hogy azokat egy alternatív, Doppelgänger-parlament keretei között képviselni fogják, mi több, meg is „valósítják”. Bármit jelentsen is ez a „megvalósítás”.

Az ellenzéki pártok körében feltűnően népszerűvé vált az esküdözés. Nemrég a valódi parlament lépcsőjén hódoltak ennek a sportágnak, eredetileg pedig az alaptörvényre esküdtek föl. Most meg jön ez az újabb. Javaslom univerzális esküszöveg bevezetését, amivel egyszer, s mindenkorra le tudják a dolgot és nem kell mindig felállni, megtanulni az új szöveget. Valami olyanra gondolok, hogy „Esküszöm, hogy esküszök!” Isten őket úgy segélje.

A Doppelgänger-parlament létesítésének szándéka érthető, hiszen szükségük van egy olyan „parlamentre”, ahol végre ők vannak többségben, és mivel ezt választások útján nem sikerült elérni, most kerülő úton, a meglehetősen nehezen megfogható népakaratra hivatkozva kívánják megvalósítani. Kíváncsi vagyok, miképpen birkóznak meg az ellenzéki vélemények oly kívánatos és állandóan sürgetett figyelembevételével, egy olyan diéta keretében, ahol szerény háromharmaddal fognak rendelkezni. Persze az is lehet, hogy egy alternatív ellenzék is szerepel a programban, csak hogy demokratikus legyen a dolog.

Zárójel. Az ellenzék – normális helyeken – árnyékkormányt szokott alakítani. Erre nálunk még nem volt és bizonyára nem is lesz példa, hiszen akkor meg kéne állapodni abban, hogy ki lesz a miniszterelnök és kik lesznek a miniszterek. Ez pedig nem kívánt civódáshoz, majd – a haladó magyar közélet törvényei szerint – anyázáshoz vezetne. Ez viszont egy Doppelgänger-parlamentben elkerülhető, hisz ott mindenki egyenlő. Kivéve talán a Gyurcsány-Dobrev vegyespárost. Zárójel bezárva.

Az új parlamenthez új szótár is dukál, ennek jegyében retorikai kisokost is készítettek a spontán szervezők. Ez még kezdetleges állapotban van, egyelőre csak a tiltott szavak listája készült el. Nem szabad például a Fidesz és Orbán szavak kimondása. Ez azonban – szerintem – némi nehézségeket fog okozni, hiszen meglehetősen körülményes dolog olyasmit szidni, aminek nevét nem mondjuk ki. A nép képzeletének megragadására kevéssé tűnnek alkalmasnak a „fasiszta a tudjuk ki” típusú kijelentések.

Az egész megmozdulást izgalmas látványelemekkel kívánják feldobni, mint például a piros-fehér-zöld ruházat. Megkapó látvány lesz amint a szocialisták talpig nemzeti színekben eléneklik az Internacionálét. Javaslom még az árvalányhajas kalap, nemzeti színű iPhone és a bőgatya használatát is pálinkával. Ez különösen a az Újlipótvárosi, szakállas médiaszociológusoknak fog jól állni.

Az egész olyan lesz,mint egy talpig trikolórba öltözött Budapest Pride.

Mint minden Doppelgänger-jelenségben, ebben az egészben is szükségesek a paranormális elemek. Ott vannak mindjárt a résztvevők. Ők, hosszú évek óta egy alternatív valóságban élnek és szenvedéseikért megérdemelnek egy ehhez passzoló alternatív parlamentet, ahol minden úgy alakul, amint ők szeretnék, ahol az ellenfélnek még csak neve sincs, nem hogy szavazati joga. Ezáltal pedig létrejön az alternatív demokrácia is, ahol mindenki ugyanazt gondolja, de azt azért jól megvitatják.

Mindez nagyon szép, csak azon gondolkodom, hogy vajon a képviselői fizetések is alternatív pénzben kerülnek majd kifizetésre? Gondolok itt kagylófüzérekre, színes üveggolyókra, meg hasonlókra. Mert akkor bizony baj lesz, hiszen ez a pénz az egyetlen és az utolsó, ami a valósághoz köti őket. Ha már ez sem lesz, akkor elszállnak, mint az elszabadult piros luftballon a majálison, és mi aggódva nézhetjük amint egyre magasabbra szállnak, oda, ahonnan már nincs visszaút, és azok, akik majd itt maradnak, mindegyike Doppelgänger csupán.