Fegyverteszt

108

„Si vis pacem, para bellum”
(Ha békét akarsz, készülj a háborúra” 

Publius Flavius Vegetius

Miután Európa úgy döntött, hogy a Római Birodalom mintájára, barbárokat fizet meg, hogy határait megvédjék más barbárok támadásától, előállt a történelemben gyakori helyzet: a határt védeni hivatott barbárok keveslik a zsoldot. Európa pedig ismét bizonyítani fogja a tételt, melyet már például Róma is bizonyított, hogy a lehető legrosszabb elrendezés egyszerre gyengének és gazdagnak lenni, mert ez leküzdhetetlen ingert ébreszt az arra hajlamosakba, hogy kirabolják. 

Már régebben próbáltam felhívni a figyelmet az új fegyverre, mely fenyeget bennünket: a migránsszóróra, melyet most működés közben szemlélhetünk meg. A migránsszóró a lehető legmodernebb fegyver, mert alapvetően morális alapon működik. Ez az egyetlen ismert fegyver ugyanis, mely ellen védekezni csúf dolognak minősül. Bármely más fegyver esetén a megtámadottnak joga van védekezni, páncéllal, bunkerral, akármivel, horribile dictu, még vissza is vághat. (A legjobb védekezés a támadás.) Ez, esetünkben, nem megengedett, sőt, a védekezés, a haladó nyugat megítélése szerint, kifejezetten amorális cselekedetnek minősül. 

A fegyver bevetésének közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a törökök ismét konfliktusba keveredtek az oroszokkal, amint az a történelem során már számtalanszor megesett, és a törökök mindig rosszul jöttek ki a dologból; állandóan laposra verték őket. Legutóbb a második világháborúban kísértette meg őket a gondolat, de szerencséjükre a német csapatok moszkvai és sztálingrádi veresége eltérítette őket. Így aztán nem lett Kelet-Törökország, megbízható kommunista vezetéssel. Ezekben a háborúkban vált szokássá, hogy a nyugati országok Törökország védelmére keltek, mert féltek az oroszoktól. Ilyen volt a krími háború és ilyen volt az, mikor megakadályozták – a kereszténység nagyobb dicsőségére – hogy visszafoglalják a törököktől Konstantinápolyt. 

Ennek alapján komoly érvek szólnak amellett, hogy a szultán most is hozzájuk forduljon a cárral folytatott vitájában.

Most azonban nem kér, hanem zsarol, mert megteheti. Európa pedig megérdemli. 

A migránsszóró bevetésének kettős célja van. Az egyik ugye az, hogy rákényszerítsék az oroszokat: ne állják útját a szíriai török terjeszkedésnek, mert azt senki se gondolja komolyan, hogy a törökök célja csak valamiféle ütközőzóna létesítése. Az ő szemükben a valaha volt oszmán birodalom területén nekik történelmi jogaik vannak, és ennek értelmében teljesen nyilvánvaló, hogy az egész Szíriára fáj a foguk – az olajjal együtt. Csakhogy annyi eszük még van, hogy a keserű tapasztalatok alapján nem mernek nyílt konfliktust vállalni a cárral. 

A másik, a távlati cél, hogy erősítsék a már meglévő, európai mohamedán előretolt helyőrségeket Európa szerte. Mert ne felejtsük el, akiket ránk engednek, azok az ő hitsorosaik, mohamedánok, akik ugyanazt a hamis bálványt imádják, mint ők. Minél többen lesznek Európában, annál közelebb kerülnek az áhított célhoz, az európai országok mohamedánná tételéhez. Mert úgy van az, hogy Európában százával építik a mecseteket hittestvéreik számára, míg otthon enni sem adnak nekik, hiszen vannak fontos és kevésbé fontos dolgok. 

Hogy Európa mit fog tenni azt igen könnyű kikövetkeztetni. Valami olyat, ami itt látható:

Zárójel. Egyre kevésbé lehet filmkomédiaként nézni a Brian élte című alkotást. ’79-ben, mikor készítették, még az volt, ám innen visszatekintve prófécia lett belőle. A mából nézve egy neorealista dokumentumfilmet látunk, arról, hogy milyen gyorsan lesz a vicces lázálomból rögvalóság. Továbbra is röhögünk persze rajta, de egyre kínosabban. Zárójel bezárva.

Európa tanácskozni fog. Először arról, hogy mikor tanácskozzanak, utána pedig arról, hogy miről. Mire ezzel végeznek, a siserehad már elárasztja a Balkánt és a határokat fenyegeti. Ekkor majd azt mondják: „Nincs mit tenni, hiszen már itt vannak!” És sajnálni fogják őket, ha már magukat nem sajnálják. 

Mi pedig ismét útban vagyunk a mohamedán terjeszkedésnek, ezért aztán bizton számíthatunk rájuk a déli határoknál. A haladó sajtóra ez roppant terhet fog róni, hiszen meg kell majd magyarázni, hogy Orbánbasi honnan a fenéből szerzett ennyi cigány statisztát. De én azért nem féltem őket, majd kitalálnak valamit. Ennyi embert, fegyveres erőszak nélkül, lehetetlen megállítani. A kérdés csak az, hogy ki vállalja ennek az ódiumát először, mert az majd megkapja a magáét. 

Pedig lehetne másképpen is. 

Mikor a Nincstelen Walter, illetve Remete Péter vezette keresztes hadak átvonultak Magyarországon, Kálmán király haddal kísérte őket, a rendbontókat, fosztogatókat annak rendje és módja szerint felkoncolta, és megkönnyebbülten integetett utánuk, mikor elhagyták az országot Konstantinápoly felé. Ezt ugye meg lehetne csinálni fordítva is. Fegyveresen ellenőrzött folyosót nyitni nekik nyugat felé, aztán hadd menjenek, ha már onnan annyira hiányoznak. Nyugat-Európa nagy részének már úgy is vége, néhány generáció, és különböző emirátusokká alakul majd. 

Eddig ahányszor védtük Európát, egyáltalán nem voltak hálásak nekünk, és feltehetően most sem lennének. Ettől függetlenül – mert ilyen a magyar sors – újra védeni fogjuk őket. Kezdhetünk lassan gyülekezni Mohácsnál. Hátha most nagyobb szerencsénk lesz.