Hadászati újdonságok

13

„Ha megvalósíthatnánk, hogy egy állam vagy sereg csupa szeretőkből állna, el se képzelhetnénk tökéletesebb önkormányzatot, vagy minden undokságtól tartózkodást és egymással vetélkedést.”

Platón: A lakoma

A történetírók tanúsága szerint a felemelkedni vágyó Thébai városa felállított egy különleges alakulatot, a szent csapatot, melyben 150 szerelmes férfipár szolgált. Úgy vélték, hogy ezzel biztosítják a bajtársiasságon is túlmutató hűséget. A dolog működött is, hiszen a leuktrai csatában legyőzték a kor legjobbjának tartott spártai hoplitákat is. Később azonban a  khairóneiai csatában pechjükre szembekerültek a homofób makedón Fülöppel és fiával, a későbbi Nagy Sándorral, és mindegy szálig odavesztek. Így mentek a dolgok a felvilágosulatlan ókorban.

Manapság azonban ismét az érdeklődés homlokterébe kerültek a modern kori hadibuzik. Először Trump elnök hangoztatta kétségeit a transzneműek vitézsége és hadászati felhasználhatósága kapcsán. Ez óriási felháborodást váltott ki a haladó erők körében, hiszen például milyen szépen tudna basszushangon rohamot vezényelni a férfiból nővé operált kapitány.

Bár mohamedán csatatereken azért ne essen fogságba.

Továbbá kétes számomra a tábori transzlatrina használatának szabályozása is, amennyiben a súlyos hadi helyzet miatt, az ellenséges tüzérségi tűzben, taktikailag nem lehet bevetni a páncélozott, lánctalpas toi-toi kabinokat. Minden esetre most világszerte elítélik az amerikai elnököt homofóbiáért. De ő már talán megszokta.

Zárójel. Ez a Trump elnök mostanában engem, a balliberálisokkal folytatott háborújában, egyre inkább a tangóharmonikára emlékeztet a sramlizenekarban. Hol szólót játszik, hol kíséretet. Úgyhogy innentől kezdve: Trumpli. Zárójel bezárva.

Bizonyára ez inspirálta a háborúban utoljára Gusztáv Adolf uralkodása alatt vitézkedő svéd ármádiát arra, hogy Facebook oldalán kiálljon a hadibuzik ügye mellett. Gusztáv Adolf mentségére legyen mondva, ő még teljesen ciszheteró volt, s így feltehetően hadai sem tartalmaztak hadibuzikat. Annál is inkább, mert vallásháborúban vettek éppen részt, méghozzá a meglehetősen rigorózus protestánsok szövetségeseként.

Azt írják, a svéd ármádia Facebook oldalán, hogy képesek bármeddig elmenni a jogok megvédése érdekében és e jogok közé tartozik a hadászati buziság is. „Akármeddig elmegyünk, hogy megvédjük jogaitokat” És innentől kezd komolyra fordulni a dolog. Amennyiben a svéd hadsereg, mint hadsereg, nekilát a jogvédelemnek, akkor hamar eljöhet a pillanat, mikor szivárványszínű svéd tankok, az ágyútornyokban marcona buzikkal, vonulnak be bizonyos homofób országokba. Hely éppen akadna a buzikat felszabadító hadsereg tevékenységére, hiszen nemrégen megtudhattuk – bár egyáltalán nem voltunk rá kíváncsiak – hogy Nyolc országban még mindig kivégzik a melegeket.

Mármost itt lenne az ideje, hogy ezeket az országokat a svéd hadsereg rendbe tegye.

Úgy képzelem, először civilizált módon felszólítják az érintett országokat, mint például Iránt, vagy Szaud-Arábiát, hogy vessen véget ennek förtelmes gyakorlatnak. Mert roppant gonosz dolog ez, mondhatnók – Hannah Arendt után szabadon – ez a gonosz analitása. Ha nem engednek akkor beszéljenek a fegyverek. Partra szállnak a nevezett országokban, élükön az elit rohambuzikkal, akik lövöldöznek a cuki rózsaszín géppisztolykájukkal, és akiket természetesen a többiek közben hátulról fedeznek. Komoly ellenállást kell persze legyűrniük – a mohamedánok csak a „Nagy Farvédő Háború” néven emlékeznek majd ezekre az időkre – de győznek majd természetesen, hiszen velük az igazság.  Elfoglalják a fővárost és diadal pride-ot tartanak a haditechnika fenyegető felvonultatásával és – bombamerénylet esetén – repülő buzikkal. Ezek után pedig kihirdetik a statáriális promiszkuitást a hasonló nemi szervvel rendelkezők között. Azután tovább mennek majd a következő gonosz diktatúra leverésére, míg körbe nem érnek a földön.

Gyönyörű lesz.

Mikor feladatuk végére érnek, megpihennek a vitézek, szögre akasztják a terepszínű vazelint és élvezik harcuk gyümölcseit. A Föld békés lesz és boldog.

Természetesen a fejlődés nem állhat meg, nem ülhetünk a babérjainkon. Az emberiség építheti a szivárványszínű űrhajókat, hiszen olyan gyanúsak ezek az UFO-k. Mondjuk, ha nem váltivarúak, akkor mozgalmat kell indítani közöttük a ivaros szaporodásért, mer csak az a lényeg ott is, hogy a követelés természetellenes legyen.

Idehaza, a Földön, már csak szigetszerűen lesz jelen a heteroszexualitás. Malmöben, Stockholmban és más svéd városok no-go zónáiban, ahová nem csak a rendőrség, hanem a hadsereg sem teheti be a lábát. Ezeket majd heteroszexuális skanzenné alakítják át, ahol az álmélkodó látogatók tanulmányozhatják a különös bennszülött szokásokat. Hiába, sokra hivatott teremtmény az ember.