Menedék

18

„Az is türannoszi, hogy inkább idegenekkel értekezik és érintkezik és nem a polgárokkal, mivel ezek ellenségesek vele szemben, amazok pedig semmit sem tesznek ellene.”

Arisztotelész: Politika

Pakisztánban halálra ítéletek egy öt gyermekes keresztény nőt, bizonyos Asia Bibit, mert állítólag istenkáromlást követett el. Az alapbűne az volt, hogy ivott a mohamedánoknak szánt vízből, amivel tisztátalanná tette azt, lévén, keresztényként maga is tisztátalan. Ezért természetesen a béke, tolerancia és szeretet mohamedán vallása szerint minimum halál jár, meg is verték érte, majd pedig feljelentették istenkáromlásért, és a helyi kvantumfizikusokból és humanista jogászokból álló bíróság kimondta rá a halált.

Ezek nagyon érdekes perek amúgy. Nyilvánvaló, hogy kizárólag tanúvallomásokon alapulnak, ahol, a szokásos átváltási kulcs szerint, három keresztény tanúvallomása ér egy mohamedánét. Illetve igazából még tanúvallomások sem lehetnek, ugyanis a tanúk nem ismételhetik meg a hitetlen kutyák istenkáromló kijelentéseit, mert akkor maguk is istenkáromlók lesznek és kivégzik őket.

Aki nem érti, annak itt egy oktatófilm.

A dolog bizonyára úgy zajlik, hogy odaállnak a szeretet vallásában szocializálódott mohamedánok, magukkal rángatva a laposra vert bűnöst és így kiáltanak: „Csúnyát mondott Allahra, de nem mondhatjuk meg, hogy mit. De nagyon csúnya volt.” Erre az illetőt jogállami keretek között halálra ítélik. Csak halkan és zárójelben jegyzem meg, hogy ennek az országnak van atomfegyvere. Az Isten legyen irgalmas hozzánk. Mert Allah nem lesz.

Furcsa dolog ez. Európában, pontosabban Spanyolországban, Deza főinkvizítor, kit egyesek Torquemadánál is szigorúbbnak akarnak feltüntetni, elrendelte 1500-ban, hogy csekélységekért, pl. haragból kimondott istenkáromlásért senkit se vádoljanak be. Asia Bibit tehát errefelé már 1500-ban sem – mikor még a haladás hívei szerint tombolt az inkvizíció – ítélték volna el. Mondhatnók, a távoli vadregényes Pakisztánban mintha megállt volna az idő.

De hát kik vagyunk mi tisztátalanok, hogy megmondjuk egy pakisztáninak, hogy mi is az az idő?

Miután nagy nemzetközi felháborodást keltett az ügy az ítéletet megváltoztatták és a szerencsétlen nő nyolc évet ült magánzárkában.

Miután kiszabadult, menedékkérelmet adott be a távoli, ködös Angolisztán hatóságaihoz lévén hogy az elégedetlen mohamedánok lépten-nyomon meg akarják ölni, és úgy gondolta, valahol távol, a keresztények között biztonságban élhetne. Érthetetlen, miért gondolta ezt, hiszen arrafelé számtalan honfitársa lakozik, például Londonisztán – a főváros – polgármestere is pakisztáni, így aztán feltehetően ott is megpróbálhatják agyonverni. Bár talán számíthatna az egyre elterjedtebb saría bíróságok védelmére, ahol a legrigorózusabb jogegyenlőség alapján ítélkeznek.

A brit hatóságok azonban megtagadták tőle a menekültstátuszt, mondván: jelenléte idegesítené a békés, szeretetteli mohamedánokat. Márpedig mi sem fontosabb, mint hogy ők jól érezzék magukat. Éppen elég nekik a brit éghajlat elviselése, nem kellenek még okvetetlenkedő keresztények is. És különben is: ők otthon vannak, ők mondják meg, hogy ki lakhat velük, ne zavarják őket az idegenek.

My house is my castle – ahogyan azt az ősi pakisztáni mondás tartja.

Attól is féltek a brit hivatalosság képviselői, hogy a befogadás esetén a pakisztáni diplomáciai képviseletüket, a helyi folklórnak megfelelően, jól felrobbantanák az elégedetlenkedők, akik nem tudnak belenyugodni abba, hogy a szerencsétlen asszony menedéket kap valahol, miáltal ők nem tudják annak rendje-módja szerint agyonverni, kivívva ezzel Allah haragját.

Angolisztán tehát elveszett. Keresztény bevándorló már nem kell neki, miközben számolatlanul engedik be Allah különböző korú, nemű és színű követőjét.

Egyetlen kérdés marad csak: mit fognak kezdeni az őslakos keresztényekkel?

Én arra tippelek, hogy kijelölnek majd nekik egy rezervátumot és oda terelik őket, hogy apránként belepusztuljanak a szekularitásba. Majd aztán visznek oda mohamedán iskoláscsoportokat, hogy megnézzék, milyen az, ha egy egész nép tömegesen hülye. Európa partjait pedig fosztogatni kezdik a mór kalózok.

Asia Bibinek pedig azt javaslom, ha jót akar magának, valahová Kelet-Európába jöjjön.