Milyen színű volt Jézus?

88

… mi teljes apostoli hatalommal és teljes apostoli tekintéllyel rendelkezvén a szent engedelmesség nevében Henrik királyt, az ő segítőit, híveit, tanácsosait és egész kíséretét a nagy kiközösítés teljes büntetése alá helyezzük.

Részlet a VIII. Henriket kiátkozó pápai bullából.

Az Úrnak 1538. évében Pál pápa kiátkozta VIII. Henrik angol királyt az egyházból. Ennek több oka is volt, nem utolsósorban az, hogy a király az egyházi adót ezután a maga javára szedte be és nem küldte el Rómába. A közel ötszáz éves átok, úgy látszik, mostanában fogan meg és sújtja porig az anglikán egyházat. A napnál világosabb, hogy nem lehet a pápai átkot félvállról venni. 

A világméretű agylágyulás érdekes kísérőtüneteként ugyanis, megszólalt egy bizonyos Stephen Cottrell, York újonnan kinevezett anglikán érseke is, hogy megossza velünk véleményét Jézus bőrszínével kapcsolatban. Nem akárki ő, hiszen York érseke az anglikán egyház második embere, tehát szakrális ügyekben egy igazi tekintély, akinek szavaira figyelni kell. Roppant izgalmas hát, hogy ezen egyházi méltóság véleménye szerint Jézus minden bizonnyal néger volt, és különben is, meglátása szerint, az egyházban túl sok a fehér egyházfi, amin változtatni kell.

Ez utóbbi kijelentés értékéből sokat levon, hogy Stephen érsek maga is fehér, mi több – ó, irgalom anyja, ne hagyj el! – egy néger érseket váltott, ami nyilvánvalóan szembemegy saját hitvallásával, melyet tán úgy foglalhatnánk össze: Több négert a sekrestyébe!

De a világ – ékes példájaként az elmebaj ragályos voltának – tele van olyan fehérekkel, akik négerek szeretnének lenni.

Nagyot változott a világ, messze vagyunk már Michael Jacksontól, aki még hipózta magát, hogy fehérnek tűnjön. (Azt nem tudom, hogy a feketedéshez mit kell csinálni, talán a sok napozás, vagy a korom…)

Csak példaképpen. Van egy Shaun King nevű notórius elmebeteg, aki a Jézus szobrok és a templomok lerombolására hívja fel a csőcseléket, ő is fehér, ám egyszerűen azt állítja magáról, hogy fekete. Bőrszíne pedig nyilvánvalóan optikai csalódás eredménye. Meg sem lepődünk ezen, hiszen, ha – elmegyógyászati következmények nélkül – egy férfi állíthatja magáról hogy nő, esetleg krokodil vagy vízipálma, és viszont, akkor nincs min csodálkozni.

Gondolom, azért tartja magát négernek, mert mostanság ez egy verhetetlen argumentum: amit egy néger mond, az úgy van és kész.

Erről a Shaun Kingről egyébként azt írják, hogy „befolyásos” BLM-aktivista. Én sajnos ezt sem tudom értelmezni. Mi az hogy „befolyásos”? Tán ő viheti el a legnagyobb lapostévét a fosztogatás során? Nem tudom. Mindenesetre tartok tőle, hogy egy ilyen vidám BLM-eseményen, mielőtt el tudná magyarázni, hogy ő is fekete, a valódi négerek a tévénél is laposabbra verik. De vissza Jézus színeváltozásaihoz.

A kereszténység és Jézus személye régóta idegesíti a haladás híveit. Egy időben még létezését is tagadták, ám ezzel nem értek el sikereket, úgyhogy most megpróbálják a faji háború tárgyává tenni. Isten fiát különböző népek, különbözően képzelik el, hiszen már Kolophóni Xenophanész is elmondta: „Bizony, az etiópiaiak istenei feketék és széles orrúak, s a thrákokéinak haja veres, és szemük kék.” 

Zárójel. Régebben hír volt, hogy brit tudósok, koponyákból, vagy mit tudom én, mikből, „rekonstruálták” Krisztus arcát. A közzétett eredményen egy olyan lényt látunk, aki leginkább a neander-völgyi ősemberre hajaz. Mármost, ha elfogadjuk, hogy Xenophanésznek igaza van, akkor ebből az arcból következtethetünk az eredményt közzétevő „brit tudósok” fizimiskájára is. Remélem, utcára nem mennek, mert az közriadalmat okozna. Bár a mostanában szentté avatott George Floyd arcmásának megismerés óta már semmin sem csodálkozom. Zárójel bezárva.

A történelmi Jézus egy galileai zsidó volt, bizonyára azokkal a rasszjegyekkel, melyek erre népességre jellemzőek. Hogy ezek milyenek voltak, azt nem tudjuk, a legkorábbi ismert ábrázolások is több száz évvel a halála után keletkeztek. A középkorban, mikor a zsidók nem voltak túl népszerűek, a keresztre feszítés ábrázolásánál, az illemen túl, azért takarja kendő Krisztus ágyékát, hogy ne látsszon: körül van metélve. Ám, mivel hitünk szerint minden ember megváltására küldetett, mindenkinek joga van olyannak gondolni, amilyennek akarja. Nekünk is. Talán a protestánsoknak van igaza, akik ikonoklaszta módon egyszerűen tiltják a Megváltó bármilyen ábrázolását.

Mert nem az a probléma, hogy egy néger feketének látja, hanem az, hogy immár mi nem láthatjuk fehérnek. Mert az rasszizmus.

Holott a fehérként ábrázolás tilalma maga a tökéletes rasszizmus, de ezt persze a yorki érseknek hiába magyaráznánk, lévén, őeminenciája notórius hülye.

A kereszténység univerzalista vallás az, hogy legfőbb szimbólumát faji háborúskodás tárgyává tesszük az a vallás lerombolásához vezet. És minden bizonnyal ez is a cél, egy több évszázados aknamunka folytatása más eszközökkel. 

Nekünk immár egyetlen teendőnk van: készen állni arra, hogyha bármely állatok a szobrainkra, a hitünkre, vagy bármire, ami fontos nekünk kezet akarnak emelni, akkor el tudjuk törni azt.