Platón meséi

3

Másutt is folytatok bomlasztó tevékenységet.