A feljelentés

85

„Vér szerint rokonok, osztály szerint ellenségek ölték meg Pavel Morozovot. Emléke örökké élni fog”

Makszim Gorkij

Valaha régen, a távoli Szovjetunió Geraszimovka nevezetű községében élt egy ifjú kommunista, Pavel Morozov. Rossz hely volt ez a Geraszimovka. Például még a dicső és híresen igazmondó GPU, a szovjet politikai rendőrség szerint is egy „kulákfészek” volt. Megelégelte ezt a tűrhetetlen helyzetet Pável, és feljelentett mindenki, köztük a szüleit is. Ki is végezték őket annak rendje, módja szerint. E dicső tett után aztán a gaz család – a kulákok – megölték. Emlékét színművek, szobrok, regények és még operák is őrzik. Hogy az egészet csak kitalálták és nagyjából semmi sem igaz belőle, az most mellékkörülmény.

Onnan jutott eszembe e régi szép történet, hogy olvasom a „Magyar hang” nevezetű orgánumban a felhívást feljelentésre. https://magyarhang.org/info/2019/10/20/vessunk-veget-a-korrupcionak-utolso-esely-program/

A következőt írják e függetlenobjektív kiadványban, „Vessünk véget a korrupciónak! – Utolsó esély program” cím alatt: „Ahhoz, hogy Magyarország újra normális ország legyen, szükségünk van azoknak az embereknek a segítségére, akik most még akaratukon kívül ugyan, de ennek a bűnös rendszernek a részei.

A felhívás arról szól, hogy aki csak teheti jelentsen fel mindenkit, aki szerinte korrupt. 

Úgy képzelik el a dolgot, hogy a megadott e-mail-címre lehet feltölteni a korrupcióra vonatkozó dokumentumokat, és a feljelentő kap egy jelszót és gondolom mozgalmi nevet is. Pável, esetleg Morozov; vagy hasonlót. Később majd, mikor a haladó erők leverik az ellenforradalmi rezsimet és felállítják a – valamelyik régi jó vérbíróról elnevezett – statáriális bíróságot, akkor azok, akik rendelkeznek ilyen jelszóval, azok mentesülnek a minden bizonnyal súlyos jogkövetkezmények alól. Ez – természetesen – az európai értelemben vett jogállamiság jegyében történik majd, annak legnagyobb dicsőségére. „Minden névtelen adatszolgáltató válaszlevélben egy egyedi jelszót kap – később csak annak tudjuk bíróság előtt is igazolni, hogy időben kiszállt a NER-polip mindent behálózó rendszeréből, aki tudja ezt a jelszót.” – írják. 

Könnyen elképzelhető, hogy annak idején, mikor már ez lehetséges, a jelszavasok megalakítják a Magyar Ellenállók és Feljelentők szövetségét. Mindenki Hadházy díjat kap és gyerekeiket felvételi nélkül veszik fel a gender-szakra, továbbá a jeles lódoktor saját kezűleg hajtja rajtuk végre a nem-átalakító műtétet. 

A feljelentés szép, régi, kommunista sportág, lásd a fent emlegetett Morozovot.

Én egész életemben szerettem volna a haladó újságírók kegyeit elnyerni, és most, hogy lehetőség nyílik erre, a következő e-mailt küldeném a Magyar Hang statáriális újságírói számára:

„Tisztelt Újságíró Elvtársak!

Örömmel olvastam felhívásukat. Régi vágyam, hogy feljelentsek valakit, de valahogyan ez eddig nem sikerült. Most azonban kapva-kapok a lehetőségen.

Nemrég a birtokomba került egy bizonyító erejű videó felvétel, mely a korrupció legmélyebb bugyraiba világít be. A felvételen egy Lackner nevezetű ember arról beszél – miközben egy kokainnak látszó tárgyat lenget, majd szív – hogy miképpen loptak/lopnak el, ő és a felvételen látható bűntársai, teljes akarategységben, százmillió forintokat az önkormányzat kasszájából. Engem ez mélységesen felháborított, különös tekintettel arra, hogy e tettükkel a proletariátus amúgy is mély  nyomorát fokozták. 

Más hangfelvételen pedig pedig – Ó irgalom anyja ne hagyj el! – nagy és szeretett vezérünket, a Párt Csomolungmáját nevezik alkoholista házasságtörőnek. Azóta rettegek, hogy az úgyszintén nagy és szeretett vezérnőnk is megtudja ezt és törés állhat be a pártegységben, ami a fasiszták malmára hajtja a whiskyt. Felhívnám még figyelmüket ama tényre is, hogy mindezt teljes nyugalommal, mintegy magától értetődő módon teszik, egyáltalán nem tartva a Párt figyelő és megrovó tekintetétől. Hát hol élünk? – kérdem én.

A videó részlete alább tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=VDAc6RYM8NQ. Teszem e bejelentést teljesen önzetlenül, abban a reményben, hogy mikor a haladás páncélvonata berobog majd, akkor én is ott állhatok az ünneplő tömegben és dobálhatom a cserepes virágokat. Részese szeretnék lenni a történelemnek! Remélem az ügyben az Elvtársaktól megszokott, elvárható gyorsasággal és kíméletlenséggel járnak el.

Kérem levelemet a legteljesebb titoktartással kezelni, mert rettegek, hogy még elásnak, ha kiderül én vagyok az a becsületes állampolgár, aki ezeket a Magyar Hang elfogulatlan, emberséges, de szigorú tekintete elé teszem.

Őszinte tisztelettel, 

Pável Morozov”

Mikor elküldtem eme feljelentést, hatalmas jóérzés lett úrrá rajtam. Íme én, a nép egyszerű gyermeke is, tehetek valamit a korrupció ellen. Ugyanakkor a névtelen feljelentés a szocialista realizmus egy külön műfaja, ezért némi aggodalommal vagyok aziránt, hogy megfelelek-e a nagy elődöknek, a kommunista Parnasszus örök lakóinak, művem nem méltatlan-e hozzájuk. De ezt csak a történelem döntheti majd el.

Nem lennék ennek a Lacknernek a helyében most!

Elképzelem, amint Dévényi, vagy az a Gulyás nevezetű – akinek testi súlyánál csak szellemi súlya nagyobb – a tolluk hegyére tűzik tetteit. 

Várom a Magyar Hangnak a tárgyban írt cikkeit. Emlékem örökké élni fog.