Az eretnek

63

„Van azonban valami, ami mérhetetlenül abszurdabb és haszontalanabb, mint az, hogy egy embert a filozófiája miatt megégetünk.”

Gilbert Keith Chesterton

Az egyik nevezetesebb eretnekség Arius nevéhez fűződik. Arius Líbiában született, magas egyházi tisztségekbe jutott és nem sokon múlott, hogy nem szentelték Achilles utódjaként Róma püspökévé. Azonban Sándor lett püspökké, mire Arius a 317. év körül, bosszúból vagy sértett hiúságból, élére állott azon mozgalomnak, amely az egyházat keleten és nyugaton hosszú ideig tartó, siralmas helyzetbe döntötte. Arius tagadta Krisztus istenvoltát és egyszersmind a keresztény vallás isteni mivoltát is. Miatta hívták össze a niceai zsinatot is, amelyen az egyházatyák kiközösítették és tanait eretneknek nyilvánították. Azután egy körmeneten váratlanul meghalt, ám már megtörtént a baj; az ariánusok már beférkőztek az egyházba és tulajdonképpen máig fennmaradva rongálják annak egységét.

Mindez Perintfalvi Rita kapcsán jutott eszembe, aki maga a megtestesült eretnekség. Na, nem mintha ő egy Ariushoz hasonló, vagy vele összemérhető eretnek lenne, hiszen Arius valószínűleg még hitt Istenben. Nem. Ő egy pici, jelentéktelen eretnek, akikből egyre több van és emiatt is érdemes említésre.

Perintfalvi „1996-ban a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán kulturális és szociális menedzser, 1998-ban a Szombathelyi Hittudományi Főiskolán főiskolai hittanár, 2002-ben a Szegedi Hittudományi Főiskolán egyetemi katolikus teológus diplomát szerzett. 2002 és 2004 között a Bécsi Egyetem Katolikus teológiai fakultásán tanult. 2010 és 2014 között ugyanitt a Bibliatudományos Intézetben tudományos asszisztensként tevékenykedett és doktori tanulmányokat folytatott az Ószövetség szakon. 2014. július 21-én védte meg disszertációját, mely Az Ószövetség Te Deuma. A 103. Zsoltár szinkrón-intertextuális elemzése címet viselte és a katolikus teológiai tudományok doktora címet szerzett. (…) 2014-ig fő kutatási területei a zsoltároskönyv-exegézis, szinkrón-intertextuális szövegelemzés, feminista és felszabadításteológiai bibliaértelmezés voltak. 2014-tól interdiszciplináris kutatást folytat, amely a jelenlegi habilitációs kutatása részét képezi. Aktuális kutatási projektjének a címe »Megtanulni (újra) embernek lenni: Antigender támadások a vallási fundamentalizmus és a jobboldali populizmus horizontjában«, melyben a társadalmi nemek kutatása, a politikatudomány, a politikai filozófia, a feminista etika és különösen a biblikus tudományok kutatási eredményeit integrálja.” Eddig az életrajza.

Ebből különösen a „szinkrón-intertextuális szövegelemzés, feminista és felszabadításteológiai bibliaértelmezés” érdekes. El nem tudom képzelni, milyen lehet a feminista és felszabadításteológiai bibliaértelmezés”. Úgy képzelem el, hogy a bibliaértelmezés felszabadítja a feministákat. Vagy nem, de ez biztos. Ez egy igazi rejtély – remélem ő tudja, hogy mit jelent, mert én nem.

Zárójel. Nem tudom értelmezni, mi az ami megragadta például ebben a Homonnay-ügyben? Homonnay egy drogos buzi volt, mint ilyen, semmi jelentős nem volt benne, drogos buzik így szokták a végüket elnyerni. Erzsi macska valószínűleg megkönnyebbült, hogy így elérte a vég. Azt meg végképpen nem értem, amikor elkezdte sejtetni: halála nem volt véletlen. Nyilván Orbánbasi mérgeztette meg, vagy ő maga volt, besurrant a buzibárba és végzett vele, majd elégedetten távozott. Csak így lehetett. A tetejébe a hamvait is a fejünkre szórták; más már nem is hiányzott, egy halott buzi a fejünkre. Zárójel bezárva.

Egyébiránt a gyászmunkát sem tudja abbahagyni: egyik irományában felszólítja a híveket, hogy bojkottálják az egyházat – „Civil ellenállás!!! Ellenzéki hívők, vonuljatok ki 4 évre a kollaboráns egyházaitokból!” –, ugyanis megítélése szerint az egyházak kollaboráltak az Orbán-rezsimmel. Itt is kiüt belőle az eretnek. Ő Iványi Gábor „hősiesen tisztának maradó közösségét” említi. Például megfeledkezik ama tényről, hogy Iványi egy egyszerű tolvaj, aki nem fizette be az alkalmazottai utáni járulékot – mindközönségesen elsikkasztotta azt. A pénz eltűnt, de Iványi legalább betért a zsidó hitbe, és őszintén remélem, legalább körül is metéltette magát; egy kis szenvedés rá is ráfért. Az nem világos, hogy ő – a nagy egyházatya – most valójában a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, vagy a zsidó vallás híve-e. De ez talán mindegy is.

Rita drága az ellenállás szellemét testesíti meg. Mindegy, hogy milyet, csak „ellenállás” legyen; örök harcot hirdet a nácik ellen, akiknek nem elég a kétharmad. De Perintfalvi ügyében nincs jelentősége ennek. Hiszen ő egy igazi eretnek, aki csak a maga eretnekségében leli örömét. Ott teljesedik ki. Lelke rajta.

Vezető kép: Szent Miklós és Arius a niceai zsinaton